اهداف

  • ایجاد سیستم یکپارچه ایمنی و بهداشت درسطح استان

  • همکاری و ارتباط موثر با ادارات کار و مراکز بهداشت و سازمان محیط زیست

  • ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار درسطح کارگاههای صنعتی ، تولیدی و عمرانی

  • دفاع از حقوق قانونی اعضای انجمن ها در مراجع قانونی و ذیصلاح

  • پیگیری مطالبات قانونی اعضای انجمن ها در حوزه روابط کار 

  • ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای انجمن ها

  • ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با وظایف کانون در چهارچوب قوانین و مقررات

  • شناسایی مناطق بحرانی و حادثه خیز و تعیین نیازمندی های جهت مدیریت بحران

توسط : admin | تاریخ : 1392/10/23 | نظرات