مهندس لطفی نژاد: برون سپاری های حوزه تعاون به بخش غیر دولتی رضامندی مخاطبین را درپی دارد

مهندس لطفی نژاد:
برون سپاری های غیر حاکمیتی حوزه تعاون به بخش غیر دولتی رضامندی مخاطبین رابدنبال دارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران جلسه ای بین اعضاء هئیات مدیره اطاق تعاون استان تهران و مدیر کل ، معاون و روسای حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان برگزار شد.در این نشست طرفین پس از گفتگو و تبادل نظرتفاهم نامه برون سپاری تصدیگریهای غیر حاکمیتی حوزه تعاون را امضاء کردند.در همین رابطه احمد لطفی نژاد گفت: هم اکنون بستر برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی حوزه تعاون  به بخش غیر دولتی بویژه به بخش تعاون فراهم گردیده است .

در ادامه این نشست ،مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران عنوان کرد: فرصت واسپاری این وظایف به بخش غیر دولتی  در سطح استانها بوجود آمده است که باید هر چه زودتر شرایط وامکانات بخش غیر دولتی جهت اجرای این وظایف نیز فراهم شود.

با امضاء  این تفاهم نامه بین اتاق تعاون و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران امیدوار هستیم ارائه خدمات به مخاطبین حوزه تعاون با کمترین هزینه و حداقل زمان و با لاترین کیفیت صورت پذیرد تا رضایتمندی ارباب رجوع و مخاطبین بیش از گذشته فراهم گردد.

وی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون دولت کار و تلاش به دنبال برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی بویژه  تعاونیها است تا با مشارکت آنان فعالیتهای اقتصادی در حداقل زمان و با حفظ قوانین و مقررات پیگیری و اجرایی شوند.وی تاکید کرد: در راستای این طرح برون سپاری افزایش رضامندی  ارباب رجوع صورت می‌گیرد.همچنین پیش بینی شده که خدمات با روشهای مختلف به صورت حضوری و غیر حضوری (الکترونیکی) به مخاطبین داده شود.در پایان لطفی نژادخاطرنشان کرد که کنترل‌های داخلی و نظارت عالیه به فعالیتهای برون سپاری شده و بصورت کاملا دقیق همواره صورت خواهد گرفت.

توسط : admin | تاریخ : 1392/11/28 | نظرات