جزوات ایمنی عمومی

جزوات ایمنی عمومی

کتابچه‌های آموزش عمومی ایمنی

به منظور استقرار سیستم مدیریت ایمنی درپیمانکاری‌ها و کارگاه‌های کوچک زیر ۲۵ نفر و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی آنها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در سال ۱۳۹۶ اقدام به تدوین جزوات آموزشی با محوریت مسائل ایمنی پیشِ روی این دست کارگاه‌ها نمود. این جزوات بر حسب مخاطبان ذی‌ربط در حوزه‌ی عملیاتیِ کارگاه، تقسیم‌بندی می‌شود. که شامل سطوح کارفرمایی – کارگری – مسئول ایمنی می‌باشد. بدین ترتیب این مجموعه بنا دارد ضمن توجیه و گوشزد وظایف هر یک از گروه‌های فوق در زمینه ایمنی کار، گامی در جهت کنترل حوادث ناشی از کار بردارد.

درباره ما

در سال 1393، در جهت ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در تشکل‌های صنفی متخصصان ایمنی استان تهران، اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های ایمنی و بهداشت‌کار شهرستان‌های شهریار و شهر قدس ،ورامین، پیشوا و قرچک، ملارد، بهارستان و رباط‌کریم و شرق استان تهران تصمیم به تشکیل کانون گرفتند.

اطلاعات بیشتر…

نمادهای الکترونیک

گواهینامه ها

درگاه‌های بانکی