خط مشی

خط مشی

 

 • تلاش و کوشش در جهت استيفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا
 • تقويت روحيه همکاری و مشارکت اعضاء محترم در کليه امور صنفی
 • همکاری و تعامل دو جانبه بين اعضاء محترم و انجمن در کليه امور صنفی
 • پايبندی به قوانين و مقررات جاری و رعايت اخلاق حرفه ای
 • انتشار و انعکاس صادقانه مسائل و مشکلات و پيشنهادات انجمن و اعضاء در مراجع ذيربط
 • همکاری با دستگاههای اجرائی و مراجع ذيربط به منظور اجرای قوانين و مقررات
 • ارتقاء جايگاه متخصصين ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه اي در صنعت
 • حفظ و صيانت از نيروي كار ( بعنوان والاترین سرمايه هر سازمان)
 • ارتقاء فرهنگ ايمني ،بهداشت ومحیط زیست  در جامعه کارگری وکارفرمایی
 • ايجاد ارتباط با ساير انجمن های صنفی و همکاری لازم
 • پشتيبانی از مسائل آموزشی و پيشرفتهای علمی و حرفه ای

درباره ما

در سال 1393، در جهت ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در تشکل‌های صنفی متخصصان ایمنی استان تهران، اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های ایمنی و بهداشت‌کار شهرستان‌های شهریار و شهر قدس ،ورامین، پیشوا و قرچک، ملارد، بهارستان و رباط‌کریم و شرق استان تهران تصمیم به تشکیل کانون گرفتند.

اطلاعات بیشتر…

نمادهای الکترونیک

گواهینامه ها

درگاه‌های بانکی