فهرست اعضای هیئت مدیره (دوره دوم)

 

فهرست اعضای هیئت‌مدیره (دوره دوم)
نام سمت تصویر
آقای محمد گنجی‌کیا ریاست هیات مدیره
آقای امیرحسین رحمانی نایب رئیس
آقای عباس امامی دبیر
آقای شهرام قانعی خزانه‌دار  
آقای خسرو متین عضو اصلی هیات مدیره  
آقای یعقوب رشیدی غرفه عضو اصلی هیات مدیره  
آقای محسن امینی سراب عضو اصلی هیات مدیره  
آقای هادی احسنی ثمرین عضو علی‌البدل هیات مدیره  
آقای آرش عرب‌پور عضو علی‌البدل هیات مدیره  

 

فهرست اعضای هیئت مدیره (نخستین دوره)

توسط : admin | تاریخ : 1393/06/02 | نظرات