اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دفتر کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران، در تاریخ‌های 26 مهر و 10 آبان 1397 روز پنج‌شنبه، تعطیل و از ارائه خدمات به مراجعین محترم معذور می‌باشد. 
 
مطالب مفید