تاییدیه ثبت نامثبت نام شما با موفقیت انجام شد

وعده ما   چهارشنبه 5 خرداد 1395 از ساعت 13
خیابان انقلاب – خیابان قدس – خیابان پورسینا - سالن همایش های دانشکده بهداشت