عضویت وابسته

کلیه افرادی که دارای درجه کار‌شناسی در رشته‌های مرتبط (نظیر ایمنی، بهداشت، HSE، محیط زیست، حریق ویا سابقه تجربی در زمینه‌های کاری ذکر شده به مدت ۶ سال) می‌باشند و نیز افرادی که دارای اهداف همسو ومورد تایید هیئنت مدیره باشند.

توسط : admin | تاریخ : 1392/10/29 | نظرات