چهارمین همایش کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان خوزستان

چهارمین همایش کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان خوزستان با حضور آقای مهندس اصابتی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای ترکاشوند مدیر کل تامین اجتماعی استان، کارفرمایان و مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازرسان کار استان تشکیل گردید.ابتدا آقای صفایی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان ضمن خوش آمدگویی و تقدیر از برگزار کنندگان همایش در خصوص کمیته های حفاظت فنی و نقش آنها در کاهش حوادث ناشی از کار و ایمن کردن محیط کار کارگران  سخنانی ایراد نمودند . سپس آقای ترکاشوند مدیر کل تامین اجتماعی آمار و عملکرد سازمان تامین اجتماعی ، آمار حوادث ناشی از کار و خدمات داده شده به کارگران را ارائه نمودند.


آقای مهندس اصابتی مدیر کل محترم بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی درخصوص  آمار حوادث ناشی از کار اظهارداشتند در سال 82 بخش صنعت  48% و بخش ساختمان 32% کل حوادث رابه اختصاص داده است که  در سال91 این ارقام معکوس گردیده و حوادث در بخش ساختمان 48%و در صنعت 32% تغییر یافته است  که حوادث در کارگاه های دارای کمیته نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته کاهش داشته است.

وی در ادامه به وظایف کارفرمایان درانتخاب کارگر و پیمانکار مناسب ، آموزش ، نظارت و ایجاد شرایط مناسب محیط کار اشاره نمود و همچنین  در خصوص لزوم پیگیری تشکیل کمیته تاکید و اعلام نمودند که تاکنون بیش از 12800 کمیته حفاظت فنی در سراسر کشور و 888 کمیته در استان خوزستان  فعالیت می کنند.

در پایان از 18 واحد برتر در زمینه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان خوزستان تقدیر بعمل آمد.

توسط : admin | تاریخ : 1392/11/28 | نظرات