رئیس انجمن حفاظت فنی کشور عنوان کرد

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشوررئیس انجمن حفاظت فنی کشور عنوان کرد
وضع نامطلوب ایمنی کار در کارگاه‌های ساختمانی و عمرانی کشور
خبرگزاری تسنیم: رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور با بیان اینکه وضعیت ایمنی در بخش ساختمان در سطح کشور نامطلوب است، گفت: باید فکری اساسی برای ارتقای ایمنی کارگاه های ساختمانی و عمرانی کشور شود.
نسخه قابل چاپ
ابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز اظهار کرد: کاهش حوادث کارگاهی، دستاورد پیاده سازی سیستم های ایمنی و بهداشت کار و آموزش های ایمنی و بهداشتی بوده که به واسطه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شکل گرفته است.
وی با اشاره به وجود خطرات و حوادث شغلی در محیط های کاری، افزود: یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری بروز حوادث گوناگون از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی است که هر ساله تعداد بیشماری از انسان ها در واحدهای صنعتی و تولیدی به آن دچار می شوند.
اشرف منصوری افزود: آمار بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار(ILO)بیش از 34.2 میلیون نفر در سال است که هزینه ای افزون بر چهار درصد تولید ناخالص جهان را شامل می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار(ILO) تحقیقات انجام شده حاکی از  پدید آمدن ریسک های جدید ایمنی وبهداشت کار ناشی از ظهور فناوری های نو در جهان است، خاطرنشان کرد: عوامل ناشی از بیماری های روانی- اجتماعی (psychosocial illness) از قبیل استرس های شغلی و دیگر ناهنجاری های ذهنی، مواجهه با تشعشات غیر یونیزان و  بیماری های مربوط سالخوردگی نیروی کار از چالش های جدید نیروی کار در کشورهای توسعه یافته است.
اشرف منصوری گفت: گسترش مشاغل غیر رسمی، اشتغال در مشاغل پرخطر، قراردادهای موقت و کارگران مهاجر همچنان از مسائل و چالش های پیش روی سازمان بین المللی کار هستند.
منفعت 2.2 واحدی به ازای هر واحد سرمایه گذاری در پیشگیری، ایمنی و بهداشت کار
وی با تشریح علل گرایش بنگاه ها و کارفرماها در سرمایه گذاری در بخش ایمنی و بهداشت کار کارگاه ها، گفت: براساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین¬المللی تامین اجتماعی (ISSA)، سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری، ایمنی و بهداشت کار در بنگاه های اقتصادی نشان می دهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه¬گذاری در این زمینه برابر 2/2 واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری در سال است.
اشرف منصوری تصریح کرد: این تحقیق نشان می دهد این منافع در برخی شرایط به بیشتر از پنج واحد نیز می رسد و اثرات مثبت ارتقای ایمنی وبهداشت کار در بنگاه¬های اقتصادی سبب افزایش انگیزه کاری در میان کارگران، ارتقای جایگاه و چهره موفق شرکت، کاهش مشکلات و ناهنجاری های کاری و افزایش کیفیت محصول نهایی نیز می شود.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور با تأکید بر لزوم همکاری همه جانبه جامعه کار و تولید در ارتقای مبحث ایمنی و پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی، تأکید کرد: سیستم های ایمنی و بهداشت کار باید توسط کلیه دستگاه های اجرایی، کارفرمایان و با مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی و تشکلات کارگری و کارفرمایی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی برنامه ریزی، سازماندهی و پیاده سازی شوند.

اشرف منصوریاشرف منصوری با بیان اینکه از بهترین و جامع ترین این سیستم ها که مشارکت جمعی را می طلبد و در راستای اصل سه جانبه گرایی است، افزود: فعال سازی و پیاده سازی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کلیه کارگاه هاست که به استناد ماده 93 قانون کار و آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در حال حاضر کارگاه های بالای 25 نفر کارگر و افراد فعال در آن کارگاه را مشمول می شود.
وی افزود: همچنین در شرایطی هم که کارگاه توسط مراجع ذی صلاح و بازرسان کار پرخطرتشخیص داده شود نیاز به تشکیل این کمیته است.
اشرف منصوری با بیان اینکه کمیته های حفاظت فنی از پنج نفر عضو اصلی مشتمل بر کارفرما یا نماینده ایشان، نماینده کارگران یا نماینده شورای اسلامی کارگران، مدیر فنی یا مدیر تولید، مسئول ایمنی وحفاظت فنی و مسئول بهداشت تشکیل می شود،‌ اظهارکرد: این کمیته ها وظیفه طرح و بررسی کلیه موارد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی موجود در کارگاه را دارند که با توجه به مشارکت همه دست اندرکاران مسئول این حوزه بسیاری از مسائل و خطرات کارگاهی قابل پیشگیری می شود.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور خاطرنشان کرد: بررسی نتایج مثبت این کمیته ها در یک بازه زمانی یک دهه در بخش صنعت کشورمان نشان دهنده اینست که درصد حوادث در کارگاه های صنعتی در سال 82 تا سال 91 از 48 درصد به 32 درصد کاهش یافته که این دستاورد پیاده سازی سیستم های ایمنی و بهداشت کار و آموزش های ایمنی و بهداشتی است که به واسطه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شکل گرفته است.
وضعیت نامطلوب ایمنی در بخش کارگاه های ساختمان
اشرف منصوری وضعیت ایمنی در بخش ساختمان را نامطلوب دانست و خواستار توجه بیشتر و جدی به ارتقای ایمنی کارگاه های ساختمانی و عمرانی در سطح کشور شد.
وی گفت: با توجه به الزمات عنوان شده در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آشنا نبودن کارفرمایان، مهندسین ناظر و مسئولین کارگاه های ساختمانی با آیین نامه های کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و ماده 93 قانون کار و با توجه به رشد قابل توجه صعنت ساختمان سازی و مشکلاتی همچون بی ثبات حضور دائم کارگران فعال در کارگاه‌های ساختمانی و عمرانی و ارائه نشدن آموزش های لازم ایمنی و بهداشتی توسط مسئولین به آنها از جمله مسائل و معضلاتی است که منتج به بروز حوادث غیر قابل جبران ناشی از کارمی شود که با تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار می توان این حوادث را به حداقل رساند.
اشرف منصوری با اشاره به آمار رو به رشد حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در بخش ساختمان و تدابیر صورت گرفته، اظهار کرد: در بازه زمانی 10 ساله از افزایش حوادث ناشی از کار در اینگونه کارگاه ها حکایت دارد که حوادث کارگاه های ساختمانی32 درصد در سال 82 و 48 درصد در سال 91 بوده است.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور همچنین با تأکید بر توجه دستگاه‌های اجرایی و متصدیان امور ساخت و ساز در کشور به حوادث کارگاه های ساختمانی و فعال سازی کمیته ها ی حفاظت فنی و بهداشت کار در این کارگاه ها،‌ تصریح کرد: یکی از اقدامات مطلوبی که برای کاهش حوادث و آشنایی کارفرمایان خصوصا پیمانکاران صورت گرفته که با تلاش و همت اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ثمر نشست، تصویب آیین نامه ایمنی پیمانکاران بوده که خود تاکید زیادی بر ایجاد و تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارد.

توسط : admin | تاریخ : 1393/02/17 | نظرات