خدمات ویژه اعضاء

  • قراردادن اعضاء در بانک اطلاعاتی کارشناسان و مشاوران جهت معرفی به کارفرمایان
  • برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح مهارت اعضاء با شرایط و تخفیفات ویژه
  • مشاوره به اعضاء در حیطه های تخصصی  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
  • پیگیری مطالبات قانونی اعضاء در مراجع ذیصلاح
  • احقاق حقوق اعضاء در اختلافات روابط کار
  • قرارداد با مراکز رفاهی و ورزشی جهت استفاده اعضاء
  • برگزاری تورهای ایمنی و بهداشت (safety tour) در سطح کارخانجات استان تهران
  • برگزاری تورهای سیاحتی زیارتی ویژه اعضاء