هیئت مدیره

هیئت مدیره (دور دوم)

رئیس هیئت مدیره

محمد گنجی کیا

نایب رئیس

امیرحسین رحمانی

خزانه دار

شهرام قانعی

دبیر

عباس امامی

عضو اصلی هیات مدیره

خسرو متین

عضو اصلی هیات مدیره

محسن امینی سراب

عضو علی البدل هیات مدیره

هادی احسنی ثمرین

عضو علی البدل هیات مدیره

آرش عرب پور

عضو اصلی هیات مدیره

یعقوب رشیدی غرفه

هیئت مدیره (دور اول)

رئیس هیئت مدیره

محمد گنجی کیا

نایب رئیس

امیرحسین رحمانی

خزانه دار

شهرام قانعی

دبیر

فرید باطومچی

عضو اصلی هیات مدیره

خسرو متین

عضو اصلی هیات مدیره

حمیدرضا فلاحت کار گنجی

عضو اصلی هیات مدیره

مسعود فارسی

درباره ما

در سال 1393، در جهت ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در تشکل‌های صنفی متخصصان ایمنی استان تهران، اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های ایمنی و بهداشت‌کار شهرستان‌های شهریار و شهر قدس ،ورامین، پیشوا و قرچک، ملارد، بهارستان و رباط‌کریم و شرق استان تهران تصمیم به تشکیل کانون گرفتند.

اطلاعات بیشتر…

نمادهای الکترونیک

گواهینامه ها

درگاه‌های بانکی