انتصاب علی مظفری به سمت مدیرکل بازرسی کار

علی مظفری، مدیرکل بازرسی کارعلی ربیعی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی، طی حکمی علی مظفری را به سمت مدیرکل بازرسی کار منصوب کرد. شایان ذکر است مظفری پیش از این، مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را عهده دار بوده است. 
 

اولین همایش مسئولین ایمنی تایید صلاحیت شده برگزار شد

اولین همایش مسئولین ایمنی تایید صلاحیت شده، با هدف بهینه‌سازی، جمع‌آوری و استفاده از داده‌های ایمنی و بهداشت کار، همچنین مشارکت در اجرای اهداف توسعه پایدار برگزار شد. این همایش در تاریخ 9 اردیبهشت 96، توسط کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران با میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن همایش شرکت ساپکو برگزار شد. در این همایش که با شرکت کلیه مسئولین ایمنی صلاحیت‌دار برگزار گردید. به نفرات و شرکت‌‌های ایمنی در تهران، جوایز و لوح یادبود اعطا شد.

 
 
مطالب مفید